4/8/09 - מזל טוב, היום סיון משתחררת מבית חולים הדסה לאחר 3 חודשים!!! ממשיכה בשיקום באלי

4/8/09 - מזל טוב, היום סיון משתחררת מבית חולים הדסה לאחר 3 חודשים!!! ממשיכה בשיקום באלי"ן