26/7/09 - סיון בסופ

26/7/09 - סיון בסופ"ש בבית ונהנית מאוד. ביום א' מתחילה שיקום ב"אלין" ירושלים כדי לחזור ללכת ולהתחזק.