26/6/09-הבוקר סיון ערה ולא מונשמת.עדיין בטיפול נמרץ ומטופלת נגד GVHD

26/6/09-הבוקר סיון ערה ולא מונשמת.עדיין בטיפול נמרץ ומטופלת נגד GVHD